ساخت رنگ شمع

 

ترکيب و ساخت رنگ شمع

 

شما میتوانید از ترکیب رنگ های اصلی رنگ های فرعی داشته باشید ، از ترکیب رنگ های اصلی و فرعی میتوانید طیف وسیعی از انواع رنگ ها را ایجاد کنید.

 

ترکیب رنگ ها نتیجه
نارنجي + زرد خردلی
آبي + قرمز بنفش
 سياه+ قرمز جگری
سياه+ نارنجي قهوه ای
سفيد+ آبي تيره ابی آسمانی
سفيد+ زرد تيره زرد روشن
زرد+ قرمز نارنجی
سياه + آبي سورمه ای
سياه+ سفيد خاکستری
قرمز+ صورتي سير زرشکی
 آبي+ زرد سبز
قرمز+ بنفش سرخ ابی
سياه+ زرد قهوه ای لجنی
زرد+ سفيد استخوانی
سفيد+ قرمز صورتی
زرد + سبز لیمویی