روبان دوزی

 

آموزش دوخت گل رز با روبان

 

برای دوخت گل رز به روبان های رنگی ، نخ و سوزن و مقداری پارچه نیاز دارید

 

روبان دوزی

 

ابتدا سر روبان را با استفاده از حرارت کمی بسوزانید تا بعدا سر روبان ریش نشود

با نخ 5 کوک با فاصله مساوری از هم بزنید ( هرچه طول کوک ها بیشتر باشد گل بزرگ تر میشود )

 

روبان دوزی

 

روبان را از یک طرف پارچه خارج کنید و به صورت یکی در میان روبان را از لابلای نخ ها رد کنید

پس از هر زیر و رو شدن روبان کمی روبان را پیچ دهید تا گل زیباتری داشته باشید

 

روبان دوزی

 

همچنان روبان را به صورت زیر و رو از لابلای نخ ها رد کنید تا شکل گل رز کامل شود

بهتر است از نخ همرنگ روبان برای پایه گل استفاده کنید تا پس از دوخت رنگ ها یکدست باشند