ائومی اوموری مادر خلاق ژاپنی برخلاف دیگر والدین زمانی که بچه هایش به خواب می روند، رویاهایش را عملی می کند. امروزه مادران به خصوص آنهایی که دارای فرزند دو قلو هستند انتظار می کشند تا بچه هایشان به خواب بروند و آنها بتوانند به کارهای منزل و یا کارهای شخصی خود بپردازند و یا حتی به گوشه ای بروند تا کمی استراحت کنند.

اما اوموری مادر ژاپنی و دارای دو فرزند دو قلو زمانی که فرزندانش به خواب می روند کارهای خلاقانه ای را با آنها انجام می دهد و مجموعه ای را به نام «ماجراهای دوقلوها» ایجاد کرده که در زیر نمونه هایی از کارهای جالب این مادر خلاق را مشاهده خواهید کرد.

 

اثر مادر خلاق

 

دوقلوهای خوابیده

 

تصویر دوقلوهای خوابیده

 

دوقلوها

 

دوقلوهای ژاپنی

 

مادر خلاق ژاپنی

 

اثر مادر خلاق ژاپنی

 

خواب بچه ها

 

هنر مادرانه

 

 

هنر مادر خلاق

 

خلاقیت با بچه ها