آموزش آشپزی با
ایران کوک

دسته بندی: روبان دوزی

مدل های کوسن روبان دوزی – 6

مدل کوسن های روبان دوزی شده سری 6 : روبان دوزی کوسن, مدل کوسن روبان دوزی ,کوسن,کوسن روبان دوزی, عکس کوسن روبان دوزی ,آموزش روبان دوزی روی کوسن ...

 • ۱۳,۲۲۰ بازدید
 • 0
  (0)
 • ۱ دیدگاه

مدل های کوسن روبان دوزی – 5

مدل کوسن های روبان دوزی شده سری 5 : روبان دوزی کوسن, مدل کوسن روبان دوزی ,کوسن,کوسن روبان دوزی, عکس کوسن روبان دوزی ,آموزش روبان دوزی روی کوسن ...

 • ۲۰,۱۴۰ بازدید
 • 0
  (0)
 • ۳ دیدگاه

سرآشپز بانو

مدل های کوسن روبان دوزی – 4

مدل کوسن های روبان دوزی شده سری 4 : روبان دوزی کوسن, مدل کوسن روبان دوزی ,کوسن,کوسن روبان دوزی, عکس کوسن روبان دوزی ,آموزش روبان دوزی روی کوسن,مدل کوسن ...

 • ۲۰,۴۳۴ بازدید
 • 0
  (0)
 • ۱۶ دیدگاه

سرآشپز بانو

مدل های کوسن روبان دوزی – 3

مدل کوسن های روبان دوزی شده سری 3 : روبان دوزی کوسن, مدل کوسن روبان دوزی ,کوسن,کوسن روبان دوزی, عکس کوسن روبان دوزی ,آموزش روبان دوزی روی کوسن,مدل کوسن ...

 • ۷۱,۷۶۸ بازدید
 • 0
  (0)
 • ۳ دیدگاه

سرآشپز بانو

مدل های بالشتک حلقه روبان دوزی – 1

مدل بالشتک حلقه ازدواج روبان دوزی شده سری 1 : بالشتک روبان دوزی, بالشتک حلقه ازدواج,روبان دوزی حلقه ازدواج, مدل کوسن روبان دوزی حلقه ازدواج,ک بالشتک حلقه, عکس بالشتک حلقه ...

 • ۶۱,۰۹۷ بازدید
 • 0
  (0)
 • ۹ دیدگاه

سرآشپز بانو

آموزش ساخت تابلو روبان دوزی

آموزش ساخت تابلو روبان دوزی : برای ساخت این تابلو زیبای روبان دوزی شده به یک بوم نقاشی ، گواش یا ماژیک ، سوزن کوبلن و روبان های رنگی ...

 • ۷۰,۱۷۳ بازدید
 • 0
  (0)
 • ۴ دیدگاه

سرآشپز بانو

آموزش ساخت گیره مو با روبان شیشه ای

آموزش ساخت گیره مو با روبان شیشه ای : برای ساخت این گل سر زیبا به مقداری روبان شیشه ای ، دکمه طرح دار ، تکه ای پارچه برای زمینه کار ، چسب حرارتی و گیره برای قرار دادن ...

 • ۶۱,۴۳۳ بازدید
 • 0
  (0)
 • ۱۲ دیدگاه

سرآشپز بانو

مدل های تابلو روبان دوزی – 5

روبان دوزی : مدل های روبان دوزی روی تابلو ، روبان دوزی روی تابلو ، روبان دوزی جدید ، آموزش روبان دوزی روی تابلو ، مدل های تابلوی روبان دوزی ...

 • ۷۲,۴۵۸ بازدید
 • 0
  (0)
 • ۱۵ دیدگاه

سرآشپز بانو

مدل های تابلو روبان دوزی – 4

روبان دوزی : مدل های روبان دوزی روی تابلو ، روبان دوزی روی تابلو ، روبان دوزی جدید ، آموزش روبان دوزی روی تابلو ، مدل های تابلوی روبان دوزی ...

 • ۵۹,۳۸۶ بازدید
 • 0
  (0)
 • ۱۷ دیدگاه

سرآشپز بانو

مدل های تابلو روبان دوزی – 3

روبان دوزی : مدل های روبان دوزی روی تابلو ، روبان دوزی روی تابلو ، روبان دوزی جدید ، آموزش روبان دوزی روی تابلو ، مدل های تابلوی روبان دوزی ...

 • ۵۲,۳۸۹ بازدید
 • 0
  (0)
 • ۸ دیدگاه

سرآشپز بانو

روبان دوزی – آموزش دوخت گل نیلوفر

آموزش دوخت گل نیلوفر با روبان رنگی : برای دوخت گل با روبان به مقداری روبان ، نخ ، سوزن و نگینی برای تزیین مرکز گل نیاز دارید ، این گل را میتوانید برای انواع تزیینات ...

 • ۱۲۰,۶۸۶ بازدید
 • 0
  (0)
 • ۳۲ دیدگاه

سرآشپز بانو

روبان دوزی – آموزش دوخت گل رز

آموزش دوخت گل رز با روبان : برای دوخت گل رز با روبان ابتدا سر روبان را با استفاده از حرارت کمی بسوزانید تا بعدا سر روبان ریش ریش نشود سپس با نخ 5 کوک ...

 • ۹۱,۲۶۶ بازدید
 • 0
  (0)
 • ۲۰ دیدگاه

سرآشپز بانو

روبان دوزی – آموزش دوخت گل زنبق

روبان دوزی و آموزش دوخت گل زنبق با روبان : برای دوخت گل زنبق با روبان ابتدا روبان را داخل سوزن کنید و برای شروع یک دوخت برگی ساده بزنید و گلبرگ بعدی را ...

 • ۶۶,۵۶۱ بازدید
 • 0
  (0)
 • ۶ دیدگاه

سرآشپز بانو

مدل های تابلو روبان دوزی – 2

آموزش روبان دوزي و گل هاي روباني روی تابلو = آموزش روبان دوزي و گلهاي روباني تا منزلتان را با تزيينات ابتكاري و خلاقانه و تنها با استفاده از روبان هاي رنگارنگ ...

 • ۵۱,۴۸۷ بازدید
 • 0
  (0)
 • ۶ دیدگاه

سرآشپز بانو

مدل های تابلو روبان دوزی – 1

آموزش روبان دوزي و گل هاي روباني روی تابلو = آموزش روبان دوزي و گلهاي روباني تا منزلتان را با تزيينات ابتكاري و خلاقانه و تنها با استفاده از روبان هاي رنگارنگ ...

 • ۴۷,۴۷۹ بازدید
 • 0
  (0)
 • ۸ دیدگاه

سرآشپز بانو

مدل های کوسن روبان دوزی – 2

آموزش روبان دوزي و گل هاي روباني = آموزش روبان دوزي و گلهاي روباني تا منزلتان را با تزيينات ابتكاري و خلاقانه و تنها با استفاده از روبان هاي رنگارنگ تزئین کنید و ...

 • ۴۷,۳۲۲ بازدید
 • 0
  (0)
 • ۶ دیدگاه

سرآشپز بانو

مدل های کوسن روبان دوزی – 1

آموزش روبان دوزي و گل هاي روباني = آموزش روبان دوزي و گلهاي روباني تا منزلتان را با تزيينات ابتكاري و خلاقانه و تنها با استفاده از روبان هاي رنگارنگ تزئین کنید و ...

 • ۵۳,۸۹۰ بازدید
 • 0
  (0)
 • ۹ دیدگاه

سرآشپز بانو

روبان دوزی – آموزش دوخت گل لاله

ربان دوزی و اموزش دوخت گل لاله = با ترکیب چند نوع دوخت میتوانید گل لاله زیبایی خلق کنید ، میتوانید از ترکیب چند رنگ ربان برای سایه دادن به گل تان استفاده نمائید ...

 • ۵۹,۰۶۳ بازدید
 • 0
  (0)
 • ۸ دیدگاه

سرآشپز بانو

آموزش برگ سرخسی

آموزش برگ سرخسی : از قسمت بالای برگ روبان را خارج کنید و کمی پایین تر روبان را وارد پارچه کنید و ...

 • ۶۰,۴۸۹ بازدید
 • 0
  (0)
 • ۲ دیدگاه