Generic selectors

آرشیو | شخصیت خوراک RSS برای این بخش

شاخص مایرز-بریگز

۵,۹۴۶ بازدید
شاخص مایرز-بریگز

شاخص مایرز-بریگز (MBTI) امروزه یکی از رایج ترین روش های شخصیت شناسی افراد است. این شاخص بر اساس پرسشنامه ای طراحی شده است که نوع شخصیت فرد، توانایی ها و اولویت های او را تشخیص میدهد. ایزابل مایرز و مادرش کاترین بریگز این پرسشنامه را بر اساس تئوری کارل یانگ طراحی کردند.     طراحی […]

روانشناسی شخصیت و ابزارهایی که به شناخت شخصیت افراد کمک میکنند.