Generic selectors

آرشیو | تغذیه ورزشکاران خوراک RSS برای این بخش

خوراکی های ممنوعه قبل از ورزش

۶,۹۸۶ بازدید
خوراکی های ممنوعه قبل از ورزش

خوردن برخی مواد غذایی قبل ورزش ممنوع است زیرا میتواند باعث ایجاد دل درد، کرامپ های عضلانی و سستی و بی حالی شود.