Generic selectors

انواع مربا مارمالاد

انواع مربا، مارمالاد و کمپوت:

مربا و مارمالاد از پختن میوه با شکر به دست می‌آید. این محصول معمولاً در ظرف دربسته نگهداری می‌شود و برای مدت زمان طولانی سالم باقی می‌ماند. از پکتین طبیعی یا مصنوعی و عسل هم می‌توان به عنوان افزودنی به مربا و مارمالاد استفاده کرد. در این بخش با انواع مربا و مارمالاد آشنا خوهید شد