ای حافظ شیرازی

تو محرم هر رازی
تو را به خدا و شاخه نباتت قسم می دهم که
که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و و آرزوی مرا برآورده سازی

براي گرفتن فال خود اينجا را كليك کنيد

آموزش آشپزی