Generic selectors

BMI (نمایه توده بدنی Body Mass Index) یکی از شاخص هایی است که هر شخص می تواند با محاسبه آن بداند که در چه محدوده وزنی قرار دارد. شاخص توده بدن BMI (Body Mass Index) ابزاری برای نشان دادن وضعیت وزن در بالغین است و از معیارهایی است که می توان برای اضافه وزن و چاقی بکار برد. BMI از تقسیم وزن (کیلوگرم) بر مجذور قد بدست می آید. این شاخص در بین سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۸۵۰ توسط آدولف کوتله دانشمند بلژیکی ابداع شد و در یک مجله علمی مطرح شد و از آن پس به عنوان یکی از معتبر ترین مقیاس های برای اندازه گیری احتمال اضافه یا کمبود وزن استفاده می شود. به عنوان یکی از شاخص های تغذیه ای – سلامتی بهترین شاخص جهت تعیین میزان سلامت فرد  می باشد  و به همین دلیل ارتباط نزدیک با نسبت مرگ و میر تام از بیماری هایی مانند دیابت، بیماری های گوارشی، ریوی، قلبی- عروقی و کیسه صفرا دارد. در افراد دارای BMI  کمتر از 20 و بیشتر از 30 میزان مرگ و میر نسبی افزایش می یابد. اضافه وزن و چاقی یک مشکل عمده تغذیه ای و بهداشتی محسوب شده که باعث افزایش درصد مرگ و میر و کوتاهی عمر انسان شده است.

مطالعات بسیار نشان داده است کم کردن وزن به صورت پیوسته و آرام و استفاده از رژیم‌های غذایی حاوی مقادیر متناسب مواد غذایی سالم، عملکرد مناسب‌تر و بهتری خواهد داشت. بر پایه این مطالعات، داشتن شاخص BMI کمتر از 18. 5 نشان‌ دهنده کمبود وزن بوده و بهتر است این افراد با یک پزشک متخصص مشورت کنند. ضمن اینکه شاخص BMI بالاتر از 25 تا 29 نیز نشان‌ دهنده اضافه وزن و چاقی مفرط است. شاخص BMI مناسب عددی بین 19. 1 الی 25 را شامل می‌شود.

هر شخص با توجه به سن، جنس، میزان فعالیت، اندازه جثه و عوامل دیگر می بایست دارای وزن ایده آل خود باشد پس بی ام آی عبارت است از وزن به کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد به متر. به عنوان مثال شخصی با وزن ۷۸ کیلوگرم و قد ۱۷۰ سانتی متر دارای بی ام آ معادل ۲۶.۹ خواهد داشت

 

[bmi_calculator]